PD GRANIČAR DOO KONAK


PD „Graničar“ DOO Konak nalazi se u srednjebanatskom okrugu na teritoriji opštine Sečanj u naseljenom mestu Konak. PD „Graničar“ DOO Konak je osnovan 1949. god. i uspešno je privatizovan 2003. god. Sada posluje kao deoničarsko društvo. Osnovna – pretežna delatnost društva je:

 • poljoprivredna proizvodnja – ratarstvo (proizvodnja pšenice, soje, suncokreta i uljane repice)
 • proizvodnja prehrambenih proizvoda (mlevenje žita i proizvodnja mlinskih proizvoda)
 • saradnja sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima (proizvodnja i otkup poljoprivrednnih proizvoda)
 • trgovina na veliko i malo prehrambenim proizvodima i repromaterijalom za poljoprivredu
 • promet nafte i naftnih derivata na veliko i malo.

Poljoprivredna proizvodnja se odvija na oko 2300 ha zemlje. U strukturi poljoprivredne proizvodnje – ratarstva, primarno mesto zauzima:

 • proizvodnja pšenice na 1100 ha
 • proizvodnja soje na 400 ha
 • proizvodnja suncokreta na 600 ha
 • proizvodnja uljane repice na 200 ha

Prinosi koji se postižu su:

 • pšenica oko 5 t/ha
 • soja oko 2,8 t/ha
 • suncokret oko 2,5 t/ha
 • uljana repica oko 3 t/ha.

Plasman navedenih poljoprivrednih proizvoda je obezbeđen na domaćem tržištu. Društvo poseduje silos za smeštaj zrnastih proizvoda, kapaciteta 15.200t i sušaru.

Takođe poseduje mlin za mlevenje pšenice, kapaciteta 50t/24h. Celokupna proizvodnja pšenice prerađuje se u mlinu i dobija se brašno odličnog kvaliteta. U mlinu se proizvodi „Konačko belo brašno“ i pšenično krmno brašno.

Društvo poseduje i smeštajne kapacitete za brašno (podno skladište brašna). Plasman brašna obezbeđen je na tržištu.

Društvo poseduje i benzinsku pumpu za javnu upotrebu, na kojoj se prodaju nafta i naftini derivati.

PD „Graničar“ DOO Konak ima registrovan ogranak, koji posluje u Novom Sadu u poslovnoj zgradi, koja je u vlasništvu društva.

Svi poslovni objekti su novi i savremeno opremljeni i vlasništvo su PD „Graničar“ DOO Konak, a to su: poslovna zgrada u Konaku i Novom Sadu, poslovna zgrada na ekonomskom dvorištu, mašinska radionica, silos, zgrada mlina, podnog skladišta brašna i benzinske pumpe.

Mašinski park se sastoji od savremenih super teških, teških, srednjih i lakih traktora, žitnih kombajna i svih potrebnih priključnih mašina za ratarsku proizvodnju.

Društvo ima trenutno 49 zaposlenih radnika.


PODACI O FIRMI:


Poslovno ime: Poljoprivredno društvo „Graničar“ DOO Konak
Skraćeno poslovno ime: PD „Graničar“ DOO Konak
Adresa: 23253 Konak, Maršala Tita br. 26
PIB: 101356184
PEPDV: 128422785
Matični broj: 08057664
Šifra delatnosti: 01110
Vrsta preduzeća: deoničarsko društvo
Veličina: srednje preduzeće
Godina osnivanja: 1949
Tekući računi:
     - Banca Intesa AD Beograd 160-39877-46
     - Vojvođanska banka AD Novi Sad 355-1007612-06
     - Komercijalna banka AD Beograd 205-84522-80